Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 17 2016

goprohero

היכולות העדכניות של רחפן פנטום 3

 העברת וידיאו ב"ריל טיים"

בעולם שבו אנו חיים היום אנו רואים כיצד יש משמעות גדולה להעברת קבצי וידיאו. בין אם אנו יושבים על צוק אל מול נוף משגע ובין אם אנו עורכים מסיבה וחוגגים אירוע כלשהו, הרי שצילום וידיאו הוא כבר דבר שבשגרה, ושליחה של הקובץ לאנשים שאנו מעוניינים שיצפו בו היא גם כן לא דבר חדש. כך, גם מי שעושה שימוש ברחפנים רוצה לראות כיצד הוא יכול להעביר את קובץ הווידיאו שלו למי שהוא רוצה.

 אם אנו מדברים על דגם מתקדם כמו רחפן פנטום 3 למכירה אנו יכולים לזהות יתרון חשוב ביותר שמתאים מאוד לקצב שבו אנו חיים היום בעולם המתקדם כל כך של הזרמת מידע ויזואלי. הכוונה היא לכך שרחפן זה מאפשר העברת וידיאו ב"ריל טיים" כדי שאף אחד לא יצטרך להוריד את הווידיאו שלו למחשב, לחפש אפשרויות רשת שונות להעברת הצילום למישהו אחר וכיו'. העברה בזמן אמת היא בהחלט דבר מרשים שיכול להציע היום רחפן איכותי.

 

שליטה אלחוטית גם מאפליקציה

כשאנו מדברים על יכולות עדכנית של רחפן מתקדם אנו צריכים להתייחס לא רק להעברת מידע בזמן אמת, אלא לעוד נקודות חשובות שיכולות לספק ולרגש כל משתמש רציני. רחפן פנטום 3 מאפשר למשתמשים בו ליהנות משליטה אלחוטית במצלמה האיכותית שלו. המטיס יכול לשלוט על המצלמה באמצעות שלט אלחוטי שהוא מקבל עם ערכת הרכישה, והדבר מאפשר לו ניהול נכון ומדויק יותר של הצילום של רחפן על שלט.

 אך לא רק שלט רחוק אלחוטי הוא זה שבו יכול לעשות שימוש מי שמטיס רחפן פנטום 3. היום אנו חיים בעידן של אפליקציות ולכן זה כלל לא מפתיע לראות כיצד יצרנית הרחפן, חברת DJI, מציעה גם אפליקציה ייעודית שמתאימה הן לבעלי מכשירי אייפון והן לבעלי מכשירי אנדרואיד על מנת שכל בעל טלפון חכם יוכל לעקוב אחר מיקומו של הרחפן שלו, ליהנות מהצילום שהוא מבצע, ולהרגיש כיצד חוויית השימוש משתדרגת מאוד.

 

מנווטים בכל מקום שרוצים

רחפן הוא כלי טיס שבראש ובראשונה מצריך ניווט למקומות אליו אנו רוצים שהוא יטוס. לכן ראוי לדבר על יכולות הניווט של רחפן פנטום 3 על מנת להדגיש כיצד מדובר בעוד דבר חשוב שיכול להקל על כל מטיס. חשוב לדעת כי כשאנו מדברים על יכולות הניווט של רחפן זה, הרי שהן נוגעות לא רק לשטח פתוח אלא גם לניידות בתוך מבנים. מדובר על דבר בעל ערך רב שיכול להגדיל את הנאת השימוש ולשמור על חיי הרחפן.

 בזכות מערכת מיקום חכמה המיועדת לשימוש בתוך מבנים (ע"י מצלמה שנעזרת בגלים על-קוליים) מיוצב הרחפן הן קרוב לאדמה במהלך טיסה בחוץ והן בתוך מבנים שונים. הדבר אפשרי בזכות כך שלדגם כמו רחפן פנטום 3 יש יכולת להגיב לפקודות של המפעיל גם אם אין לו כרגע GPS זמין. עבור רוכשי רחפן כזה, הרי שמדובר בסיכוי גבוה לשמור עליו תקין ולהימנע מנזק שיעלה כסף ויגרום לעוגמת נפש מיותרת.

קישורים נוספים:

רחפן פנטום 3 לקנייה

 

 

July 13 2015

goprohero

GoPro Session - The New Camera

The smaller than usual camera, accessible Sunday, is about a large portion of the span of the past GoPro models, path simpler to utilize and considerably less of a battery channel. 

Notwithstanding, the default picture determination is lower than correspondingly estimated GoPro models — about keeping pace with cellphone feature. The inquiry for customers is whether the convenience compensates for it — particularly when considering that the Session offers for $399. That is the same cost as the GoPro Hero 4 Silver, which shoots at higher determination and has an implicit LCD viewfinder. 

What the Session has over every other GoPro is the capacity to hurl it into water, without needing to stress over pressing it in defensive lodging. That is an impact – I swam with the Session, dunked it in a glass of water, situated it before a sprinkler, with no issues at all. GoPros have hit an immense harmony with devotees of activity games – surfers, skaters, skiiers and so forth. Any game that includes water is an easy decision for this camera – swimming, kite-surfing, skiing, surfing and jumping. 

Likewise with most GoPros, there's no viewfinder, however since you get the chance to see the world with a super wide-point field of perspective, your best figure is typically right on. Since its so little and light, you won't require a selfie stick to get yourself into the shot. Simply hold it before you, and you will most likely be in the edge. 

Turn it on, and it begins recording feature. Turn it off, and this time, hold your finger on the screen catch a bit longer, and you're recording time breach stills. 

One more catch on the back of the camera turns on Bluetooth to combine the Session with the versatile application, which lives up to expectations with Apple and Android gadgets. A minor sneak peak screen on the camera has a tiny bit of data, yet very little. 

Pause a moment to download the GoPro application. You'll have way more controls and alternatives along these lines, in addition to you'll have the capacity to view footage simply shot. 

When you turn the camera on, in default, it shoots in 1080p 30 edges for each second feature. In any case, in the application, you can choose 1080p "SuperView" (a more extensive picture) and higher res 1440p footage. You can go for 60 edges for every second, rather than 30 and modify your time-slip to shoot from heading off at 1 to 60 second interims. You can utilize GoPro's "ProTune," setting to change presentation. 

How about we talk time-slip for a moment. Those features where the world appears to fly by are incredible on a GoPro. Simply stick it on an edge, or the ground, and you don't need to stress over the requirement for a tripod. In any case, handling the time-slip pictures shot on the Session is more unwieldy than with the Hero 4 Silver or Black models. You have to import them into a feature programming system, similar to GoPro's free Studio programming, import, change over and send out. On the Hero 4 Silver and Black, the time-slip features can be prepared in-camera, much the same as when you make them on a cell phone. GoPro needs to offer the same devices.

More reading:

January 20 2015

goprohero
Choosing A Quadcopter For A GoPro Camera

When looking to purchase a GoPro quadcopter there are many factors and questions that one will need to have within their mind. There exists always the debate as to whether one should purchase a quadcopter that's ready for flying with GoPro or build their own. Many people who have taken up aerial viewing as being a hobby will provide advice on building one since it's a much cheaper option and one provides the surety that this performance is going to be just how they desire it. Buying a GoPro quadcopter is beneficial since they work faster as well as the parts are often replaceable. This short article though will target the buying option.


Before making a purchase, one must be sure what the purpose is whether it's for flying or filming. Ready To Fly quadcopters abbreviated as RTF come having everything that is required to fly from transmitters to batteries. They may be more recommendable as a result of less strain they provide the user. A GoPro quadcopter should have a reasonably long life of the battery in order to last through aerial shots as well as provide longer flights thus more footage. Getting an overly expensive model doesn't always mean better good value. You can find cheaper models that outdo some really expensive ones. What is important is to find features that fall in a reasonable price range. Choice should be largely influenced by price and also the features which will suit one's need.

A GoPro quadcopter that is way beneath the average range of prices isn't this kind of wise buy either. It ought to be compatible with the most recent GoPro models to permit easier mounting and to ensure protection of the

camera

. Compatibility reduces worry and the requirement to do any minor adjustments. It must have extra features like integrated GPS functions, USB ports which can be integrated, propellers to help in preventing crashes and effective distance control as high as 300 meters. It should have an autopilot system, intelligent orientation control and accessories such as a receiver and remote controller for easier navigation.

There are extra minor features which can be also essential for most people like live video streaming and the ability for one to control a GoPro quadcopter using a tablet or perhaps a smart phone as mentioned at goprohero.co.il. It should have a design which is highly integrated and alluring to catch the buyer's eye. Software tuning and hardware mounting will need to have been done before delivery to spare the consumer any stress. It must have a setup that is certainly fast and a control layout which is simple to maneuver. It will always be relieving to obtain a GoPro quadcopter which is pre-assembled after making a purchase. One only has to charge its battery and put around the props.

It is good to ensure that the option they be happy with is sturdy in design to provide longer and survive falls and crashes. It should support flying techniques which can be advanced. It should offer simplicity in flying and have an instruction manual that is easy to understand. There has to be enough evidence of high picture video quality. It needs to be light-weight, multifunctional, improved with visible upgrades from previous brand models. One must take time to go through previous reviews in known sites that are trusted such as Amazon, before settling for a quad copter and finally choosing what the best is.

There will always be many user reviews both negative and positive that may give one a specific scope of the items they are trying to find and where they could find it. Based upon such honest judgment from unknown people it's always much easier to decide. There are numerous websites offering free information on quadcopters. There should be thorough researching beforehand. Quality isn't to get compromised. You can find known companies that provide top notch quadcopters and possess steadily upgraded their models. The DJI Phantom GoPro quadcopter is certainly one such quality product which is presently ranking really high and has received a lot of satisfied approval.

more information at this article.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl